FNs Verdensmål

Den 25. september 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Som del heraf vedtog FN 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange

af klodens største problemer inden 2030. Regeringen vedtog i marts 2017 en national handlingsplan for verdensmålene, hvori den påpeger vigtigheden af koblingen af nationale politikker til den internationale udviklingsdagsorden samt at Danmarks styrkepositioner skal fremhæves og skabe værdi i verden. I 2017 lavede Københavns Kommune en rapport om at forankre arbejdet med byens eksisterende indsatser samt indarbejde målene i fremtidige politikker.

Vi ønsker at sætte fokus på hvor langt er Københavns Kommune kommet med at forankre arbejdet i vores by.

 

-           Vi vil skabe debatter og kursus om bære- og væredygtighed for københavnere.

-           Vi kommer til at holde debataftener (#labaften) og invitere borgerrepræsentations politikere, lokaludvalgspolitikere, eksperter og borgere om aktuelle og fremtidige emner. Hvor langt er Københavns Kommune kommet med rapporten fra 2017.

dof