DOLF vision 2022

Vores vision for 2022 er at sætte fokus på Københavns Kommunes implementering af FN’s Verdensmål. Vi håber, at der er flere, der vil slutte sig til os og hjælpe os med at gennemføre en nødvendig og meget ambitiøs dannelsesrejse.

-        Vi vil skabe debatter og kursus om bære- og væredygtighed for københavnere.

-        Vi kommer til at holde debataftner (#labaften) og invitere lokaludvalgspolitikkere, eksperter samt borgere om aktuelle og fremtidige emner såsom Urban Heat Island, boliger i fremtiden, at være ensom i en storby m.m.

-        Vi vil afholde kurser med fokus på velvære, balance i hverdagen, grøn madlavning samt fællesskabsopbyggende aktiviteter.

dof